CENOVNIK I USLOVI

Cenovnik:

Vozilo 1-2 dana 3-6 dana 7-10 dana 11-14 dana 15-29 dana 30+ dana
Škoda Fabia 1.0 40 38 36 33 29 dogovor
Škoda Fabia 1.2 6p 45 43 40 37 35 dogovor
Škoda Rapid 5p 45 43 40 37 35 dogovor
Škoda Rapid aut. 50 47 45 42 39 dogovor
Cene su informativnog karaktera, izražene u €, plaćanje u dinarima po utvrđenom cenovniku firme Demi Auto doo na dan zaključenja ugovora.

OPŠTI USLOVI NAJMANajmoprimac se obavezuje i izjavljuje da osoba koja upravlja vozilom:

1. ima minimum 20 godina starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 god.
  1.1 da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima u vozilu
  1.2 da iznajmljeno vozilo vrati u dogovorenom roku,
  1.3 da vozilo uredno održava, čuva i po potrebi servisira u ovlašćenom servisu uz saglasnost Najmodavca.

2. da iznajmljeno vozilo ne koristi:
  2.1 pod uticajem alkohola ili droga.
  2.2 u protivzakonite svrhe (carinski, devizni prekršaji i sl.).
  2.3 za obuku vozača.
  2.4 za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu.
  2.5 za učestvovanje u motosportskim priredbama.
  2.6 opterećeno osobama ili predmetima preko maksimalne dozvoljene težine i nosivosti.
  2.7 pod zabranom upravljanja vozilom.

3. Najmoprimac se obavezuje da će na zahtev Najmodavca odmah platiti iznose novčanih kazni izrečenih protiv Najmodavca u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom Najmoprimca (kršenje saobraćajnih propisa), troškove (sudske i advokatske) nastale zbog sudske naplate potraživanja Najmodavca.

4. Najmodavac nije odgovoran za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga ili robe koja se nalazi u, ili na vozilu.

5. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu nastalu na iznajmljenom vozilu koju je on, ili od njega ovlašćeni vozač načinio pod uticajem alkohola, droga ili drugih opijata, ili ako je šteta prouzrokovana namerno, kao i ako lice koje upravlja vozilom u trenutku nastanka štete nije imalo važeću vozačku dozvolu.

6. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time:
  6.1 što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nesreće
  6.2 što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije uklonio sa mesta nezgode, osigurao i o tome odmah obavestio Najmodavca
  6.3 što će o šteti, čak i kada je neznatna odmah obavestiti Najmodavca
  6.4 što će u slučaju nezgode ili oštećenja vozila odmah pozvati i sačekati organe saobraćajne policije radi izvršenja službenog uviđaja

7.Propusti li Najmoprimac da postupi po obavezama iz prethodnog člana ovog ugovora odgovaraće za sve posledice i štete koje iz toga proizađu, kako materijalne, tako i zakonske.

8.Za vreme trajanja Ugovora o najmu isključivi vlasnik predmeta najma je Najmodavac, dok Najmoprimac na osnovu Ugovora o najmu ne stiče pravo svojine, niti isključivo pravo državine predmeta najma, već samo pravo korišćenja predmeta najma i njegov je neposredni držalac.
  8.1 Najmoprimac nema pravo pridražaja na predmetu najma, bez obzira iz kojeg odnosa i po kojem odnosu postoji eventualno novčano i nenovčano potraživanje prema Najmodavcu.
  8.2 Najmoprimac ne može predmet najma otuđiti, opteretiti, niti dati u podzakup. Najmoprimcu se izričito zabranjuje da pravnim poslom ili po bilo kom drugom osnovu:
 -otuđuje predmet najma
 -daje predmet najma na korišćenje trećim licima koja nisu navedena u listi korisnika, koja nisu osposobljena za njegovo korišćenje.
 -daje predmet najma u podzakup ili na korišćenje istog za obavljanje rent-a-car delatnosti, auto škole ili bilo koje druge poslovne delatnosti osim one koja je navedena u ugovoru.
 -uspostavlja založna prava na predmetu najma.

ŠTA VAM JE POTREBNO

Sve što Vam je potrebno da biste iznajmili vozilo od nas je sledeće:


Važeća lična karta ili pasoš
kako biste mogli da sklopite ugovor o iznajmljivanju vozila sa nama.
Važeća vozačka dozvola
kako biste mogli da zakonski upravljate iznajmljenim vozilom.
Depozit
kako bismo se i mi obezbedili u slučaju nastale štete ili zakonske odgovornosti.